2013. február 26., kedd

Emlékezés: országszerte fejet hajtottak a kommunizmus áldozatai előtt


Emlékezés: országszerte fejet hajtottak a kommunizmus áldozatai előtt

Forrás: MTI | 2013. február 25. hétfő 20:48 |
Megemlékezéseket tartottak Budapesten és több vidéki városban a kommunizmus áldozatainak emléknapján. A miniszterelnök a rákoskeresztúri Új köztemetőben mondott beszédet, az államfő a Terror Háza Múzeumnál gyújtott mécsest, majd este a Lánchíd budai hídfőjénél csendes mécsesgyújtással emlékeztek.
A miniszterelnök szerint amíg egy olyan ember is él Magyarországon, akit a diktatúra jelképét viselők hurcoltak el vagy kínoztak meg, addig az önkényuralmi jelképek tiltásának feloldása nem időszerű, és szemben áll mindazzal, amit az alaptörvény emberi méltóságként határoz meg. Orbán Viktor kormányfő az emléknapon a rákoskeresztúri Új köztemetőben mondott beszédében hangsúlyozta azt is, hogy olyan országot kell építeni, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönböztetni neme, származása, vallása, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt.
Az Új köztemetőben felavatták a nemzeti emlékhelyet jelölő emlékoszlopot.
MTI Fotó: Kovács Tamás
Fidesz-frakció közleményében az emléknappal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a kommunizmus nem csak a múlt, "mindaddig újra és újra szembe kell néznünk vele, amíg a köztünk élő kommunisták ezt nem teszik meg, és nem ismerik el saját felelősségüket abban, hogy tönkretették az országot". Azt írták, hogy a kommunisták és volt szövetségeseik közül a legveszélyesebbek azok a képmutatók, akik "ma naponta sunyi módon fogalmaznak meg kiáltványt a demokráciáért és köztársaságért".
Bagdy Gábor, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke a kisebbik kormánypárt budapesti megemlékezésén arról beszélt: a kommunizmus a demokratikus politikai rendszer megsemmisítése érdekében semmitől sem riadt vissza. A főpolgármester-helyettes rámutatott: a totális kommunista diktatúra az osztálynélküli társadalom eszméjének megvalósítására hivatkozva milliókat áldozott fel.
A kommunizmus áldozatainak duplájára emelkedő juttatásáról kapott tájékoztatást az 1945 utáni politikai rabok és kényszermunkások három társadalmi szervezete az emléknapon tartott budapesti megemlékezésen, amelyen részt vett Orbán Viktor és Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár. A résztvevők tájékoztatást kaptak az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást jogtalanul elszenvedettek jutatásának idei 50 százalékos, jövőre pedig újabb 50 százalékos emeléséről, amelyről a kormány a közelmúltban hozott döntést.

Mesterházy Attila, az MSZP elnöke közleményében arról írt: "a kommunista diktatúrák idején elkövetett emberiesség elleni bűnök nem csupán a nemzeti, de az egyetemes történelemnek is soha el nem évülő, a legsötétebb pillanatai közé tartoznak". Jelezte, azokra emlékezünk ma, akiknek az életét a 20. század totalitárius rendszerei vették el vagy tették tönkre.
Bajnai Gordon, a Haza és Haladás Egyesület elnöke ugyancsak közleményt adott ki az emléknapon, ebben arról írt, hogy a kommunista diktatúra bűneire azért kell emlékezni most és a jövőben mindig, hogy jobban vigyázhassunk arra a demokratikus politikai kultúrára, amely egyedüliként képes megakadályozni a diktatúrák kialakulását, a történelem megismétlődését.
Mile Lajos, az LMP országgyűlési képviselője pártja megemlékezésén azt mondta: az LMP az ügynökakták megnyitását és az áldozatok, illetve hozzátartozóik kárpótlását kéri.
A Demokratikus Koalíció (DK) szintén arra kérte a kormányt, hogy vegye elő, és érdemben tárgyalja az LMP által korábban benyújtott, az ügynökakták nyilvánosságáról szóló javaslatot. A DK-s Molnár Csaba azt mondta, hogy a kommunizmus áldozatainak emléknapján nem elég, ha csak szóban emlékeznek meg az áldozatokról, szükség van a tettekre is.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom szerint is felül kell vizsgálni a titkosításokat.
MTI Fotó: Beliczay László
Budapesten, a Terror Háza Múzeumnál mécsesgyújtással emlékeztek a nap folyamán. A reggeli órákban Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke helyezett el mécsest a Rákosi-rendszer által meghurcolt hercegprímás, Mindszenty József emléktáblája alatt, majd Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Horváth Jánossal, az Országgyűlés korelnökével helyezett el mécseseket a Hősök falánál. Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita délelőtt gyújtott gyertyát a Hősök falánál.
Az esti órákban a Lánchíd budai hídfőjénél az Országgyűlés, a kormány, a fővárosi önkormányzat, a kerületek képviselői, valamint civilek emlékeztek csendes mécsesgyújtással a kommunista diktatúra áldozataira. A megemlékezők között volt Kövér László házelnök, Navracsics Tibor, Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, az Országgyűlés kormánypárti frakcióinak több tagja, Schiffer András LMP-s politikus, György István főpolgármester-helyettes, Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
MTI Fotó: Illyés Tibor
Debrecenben Pajna Zoltán fideszes alpolgármester a történelem legsötétebb szégyenfoltjának nevezte a kommunizmust az Egyetem téri 56-os emlékműnél, a Melocco-szobornál rendezett ünnepségen.
Pécsen a kommunizmus idején meghurcolt, pécsi születésű kisgazda politikusra, Kovács Bélára emlékeztek a róla elnevezett általános iskola tanárai és diákjai.
Salgótarjánban az 1956-os sortűz helyszínén tartottak koszorúzást. Az ünnepségen Fenyvesi Gábor, a város fideszes alpolgármestere arról beszélt, hogy a kommunista diktatúrák mindig olyan embereket szemeltek ki ellenségnek, akiknek a legnagyobb bűnük az volt, hogy sokkal többjük volt az aktuális hatalomnál: egyenes gerincük, hitük és biztos lelki alapjuk az élethez.
Tiszafüreden a református templomban tartottak megemlékezést, amelyen Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a múltat nem lehet végképp eltörölni.
Az Országgyűlés 2000. júniusi döntése alapján tartják február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen, majd hurcolták el a Szovjetunióba a Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát.In Memoriam: head across the country have been the victims of communism
Source: MTI | 2013th February 25 Monday 20:48 |
| A + A-| Share:
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on email
Memorial services were held in Budapest and many other cities of the Victims of Communism Memorial Day. The Prime Minister of the new public cemetery Rákoskeresztúr speech, the president of the House of Terror Museum lit a candle in the evening quiet Buda side of the Chain Bridge mécsesgyújtással remembered.
The Prime Minister, as long as a man living in Hungary whom the dictatorship symbol officials abducted or tortured, in the totalitarian symbols Unblock is not timely, and is opposed to all that was the fundamental law of human dignity may determine. Prime Minister Viktor Orbán, the memorial day of the new public cemetery Rákoskeresztúr speech also underlined the need to build a country in which no one shall be discriminated against sex, origin, religion, political beliefs, national or linguistic affiliation.
The new public cemetery memorial marking the inauguration of the national monument.

Picture Gallery
MTI Photo: Tamas Kovacs
The Fidesz parliamentary group communication in remembrance days in connection drew the attention of Communism not only of the past, "as long as time and again we must face it, as long as the living among us Communists fail to do so, and do not recognize their own responsibility in that ruined the country. " It said that the former communists and their allies among the most dangerous are the hypocrites who "today sneaking in daily formulate a manifesto for democracy and köztársaságért".
Bagdy Gabor, vice president of the Christian Democratic People's Party, the ruling party in Budapest commemoration of the lesser talked about: the destruction of communism in the democratic political system in order to shrink from nothing. The Deputy Mayor pointed out that the totalitarian communist dictatorship, the idea of ​​a classless society, citing millions sacrificed to achieve.
The Victims of Communism doubles benefits of information received after the 1945 political prisoners and forced laborers of the three social organization Memorial Day commemoration held in Budapest, attended by Viktor Orban, and John Lazar, Secretary of State, the Prime Minister Opportunities for leadership. The participants were informed about the individual, liberty unlawfully suffer prolonged duration were jutatásának 50 percent this year and next year and a further increase of 50 per cent, which the government has recently taken the decision.


Attila Mesterházy, the MSZP chairman Communication, wrote about "the Communist dictatorships committed crimes against humanity is not only a national, but universal history can never lapse, are among the darkest moments." Indicated that today we remember those whose lives are in the 20th century totalitarian systems were destroyed or taken away.
Gordon Bajnai, the Homeland and Progress Association president also issued a notice to the memorial day of this, wrote about the Communist dictatorship sins we must remember, are and will always be, to better take care of abdominal our to a democratic political culture, which is the only one able to prevent dictatorships formation the repetition of history.
Mile Louis, LMP MP of his party's memorial said: LMP, the agent files and opening of the victims or their families compensation requests.
The Democratic Coalition (DC) has also urged the Government to take forward and discuss the merits of the LMP earlier by the public agency files on the proposal. The SE and Csaba Molnar said the victims of communism memorial day is not enough, if only in the memory of the victims, it is necessary to be made.
The Hungarian Solidarity Movement, as well as review of the ciphers.

Picture Gallery
MTI Photo: Laszlo Beliczay
Budapest House of Terror Museum mécsesgyújtással remember the day. The morning Forest Peter Cardinal, the Hungarian Catholic Bishops' Conference of the President placed a candle in the Rakosi regime's slandered the Duke Primate József Mindszenty plaque during and Tibor Navracsics Deputy Prime Minister, Public Administration and Justice Minister Horvath John, the Parliament when the President placed a candle on the Heroes wall. Janos Ader president and his wife, Anita Herczegh morning lit candles on the wall of heroes.
In the evening, the Buda side of the Chain Bridge, the Parliament, the Government, local government, representatives of the districts, as well as civilians mécsesgyújtással still remember the victims of the communist dictatorship. The Commemorative included Laszlo Kover, Speaker, Navracsics Tibor Antal Rogan, the Fidesz parliamentary group leader of the governing party fractions of several members, András Schiffer LMP politician, George Stephen's Deputy Mayor, Péterfalvi Attila the National Data Protection and Freedom of Information Authority president.

Picture Gallery
MTI Photo: Tibor Illyes
Debrecen Pajna Fidesz deputy mayor Zoltán darkest stain on the history of communism called the University Square 56 Memorial, the statue Melocco ceremony.
Slandered the Communist era in Pécs, Pécs Smallholder born politician named Bob Smith remembered for primary school teachers and students.
Salgótarján the 1956 wreath-laying took place volley. The ceremony Fenyvesi Gabor Fidesz deputy mayor of the town said that the Communist dictatorships still a people as his enemies, whose greatest sin was that was much more than the current hatalomnál a straight spine, and sure faith spiritual foundation for life.
Tiszafüred memorial service was held in the Presbyterian church, which Hölvényi George Church, of civil society and ethnic relations with Secretary of State said that the past can not be permanently removed.
The National 2000th held in June decision of February 25, the Victims of Communism Memorial Day. In 1947, on this day illegally arrested and deported to the Soviet Union of the Independent Smallholders' Party Secretary-General, Bela Kovacs.
1 megjegyzés:

  1. In Memoriam: head across the country have been the victims of communism

    VálaszTörlés

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Blogarchívum